Miami 2011 – Berlin 2012
Atelierstipendiaten/innen 2010 – 2012 des UdK-Freundeskreises | Karl Hofer Gesellschaft e.V
Opening:  Friday, June 15th at 7.00 pm in the Kommunale Galerie Berlin
Kommunale Galerie Berlin: June 15 – August 12, 2012
Kommunale Galerie Berlin, Hohenzollerndamm 176, 10713 Berlin